AIR2000ניתן לרכוש את כל סוגי המזגנים:

מזגן אלקטרה - מזגנים מפוצלים, מזגן מרכזי, מזגנים ריצפתיים ומזגנים עיליים.

מזגן עילי אלקטרה

מזגן ריצפתי אלקטרה

מזגן תדיראן -  מזגנים מפוצלים, מזגן מרכזי, מזגנים ריצפתיים ומזגנים עיליים.

מזגן עילי תדיראן

מזגן ריצפתי תדיראן

מזגן מיני מרכזי תדיראן